فلزیاب اسکنر شناسایی کابل برق

  • پروژه‌ای
  • قزوین
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

دانشگاه کار قزوین

فلزیاب

اسکنر شناسایی کابل برق
با صفحه نمایش رنگی
تا عمق ده متری