برای پرسش و پاسخ نیازی به ثبت نام یا ورود به سامانه نیست. به راحتی از قسمت طرح پرسش سوال خودتان را بپرسید.

سلام برای تهیه ی پروژه کسینوس فی متر با میکرو اردوینو میتونید به من کمک کنید؟

سوال شده در پروژه های الکترونیک توسط علی
سلام
برای تهیه ی پروژه کسینوس فی متر با میکرو اردوینو میتونید به من کمک کنید؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...