جذب فریلنسر برای پروژه: ساخت سیگنال ژنراتور ساده

  • پروژه‌ای
  • ساری
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

امیرحسین نیکزاد

بنده قصد ساخت سیگنال ژنراتور ساده ای رو دارم در حد تولید موج مربعی سینوسی و مثلثی