ساخت ساعت وابسته به دما

  • پاره وقت
  • سمنان
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

دخانیان

یک وسیله میخام که ساعاتی که دما در بازه دمایی 1.5 تا 2.5 و 2.5 تا 9.5 و 9.5 تا 12.5 و 16 تا 18 و 18 به بالا رو به صورت جداگانه بشمارد که در پایان شش ماه متوجه بشیم مثلا چند ساعت دما بین 1.5 تا 2.5 بوده

به اشتراک گذاری این نوشته: