پروژه فرستنده FM با آنتن میکرو استریپی

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

علیرضا منیری

هدف انتشار یک فایل صوتی بر روی موج FM است.

مثلا یک فایل mp3 که از قبل داخل تراشه مثلا ISD1730 ذخیره شده است و به کمک مدولاتور مونو FM مانند BA1404 ارسال نماید.

روی PCB آنتن مدار چاپی تعبیه گردد.