داود حیدری سراحی

Logo

آزاد .دیپلم تولید و پرورش مرکبات ، کاشت و تولید نهال .

هرمزگان

ساده ،شوخ طبع ،آرام ،

توانمندی ها(مهارت ها)

  • کامپیوتر،رانندگی،باغبانی،سیم کشی ساختمان تلفن،

تحصیلات

1385،1386

دیپلم در دیپلم کشاورزی

12/75

تجربه کاری

1384

راننده . در کشتی سازی ،مخابرات،

  • وضعیت انجام پروژه: بله ،در صورت وجود پروژه تمایل به همکاری دارم .

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید www.davodheydari77@gmail.com

شماره تماس: 09176135485