سجاد قدری

Logo

برنامه نویس میکرو کنترلر طراح مدار و .... به همراه تیم قدرمتند

خوزستان بهبهان

  • ساخت PCB
  • برنامه نویسی AVR / STM32 / Arduino
  • Proteus
  • Altium
  • طراحی ، تولید و مونتاژ برد بصورت سفارشی و تولید انبوه

توانمندی ها(مهارت ها)

  • Arduino / Proteus / ساخت PCB
  • STM32
  • برنامه نویسی AVR،طراحی الکترونیک،Altium،تولید و مونتاژ برد بصورت سفارشی و تولید انبوه
  • وضعیت انجام پروژه: آماده انجام پروژه

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید sa6565sa@gmail.com

شماره تماس: 09039487417