مجید پاکدل

Logo

برنامه نویس میکرو

میانه

برنامه نویس میکرو

  • وضعیت انجام پروژه: بله جهت انجام پروژه

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید majidpakdel@gmail.com

شماره تماس: 09141248004