محمد علی دهقانی

Logo

طراح برد الکترونیکی مبتنی بر میکرو و برنامه نویس میکرو

کرمان

در زمینه ی هوشمند سازی گلخونه(با ساخت انواع سنسور و ساخت کنترل کننده ی مرکزی با میکروکنترلر).

و هم چنین هوشند سازی گلخونه (با plc و  hmi).

اتوماسیون خط تولید کارخانه(راه اندازی )

و…

  • وضعیت انجام پروژه: بله.

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید mhrpmhrp1377@gmail.com

شماره تماس: