میلاد حسنوند

Logo

مترجم زبان انگلیسی

تهران

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه معرفت و کندو

مترجم زبان انگلیسی در خبر گذاری سایبربان cyberbannews.com

به مدت دو سال در زمینه سیستم های صنعتی ، هک و نفوذ ، امنیت و آسیب پذیری های تجهیزات

تجربه کاری

۹۴ تا ۹۶

مترجم در سایبربان

  • وضعیت انجام پروژه: بله در صورت داشتن کار انجام میدم

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید m.hasanvand1992@yahoo.com

شماره تماس: 09365686393