کیارش گودرزی

Logo

مترجم مبتدی

پرند تهران

سابقه کاری ندارم اما توانایی انجام ترجمه در حد قابل قبول را دارم

تحصیلات

1390 تا 1395

کارشناسی الکترونیک در آزاد

  • وضعیت انجام پروژه: پروژه ترجمه

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید goudarzi.kiarash@gmail.com

شماره تماس: