در پروژه های الکترونیک توسط
سلام
برای تهیه ی پروژه کسینوس فی متر با میکرو اردوینو میتونید به من کمک کنید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط jahandideh

سلام ، اول از همه جلسات آموزش های زیر را مطالعه کنید : 

آموزش آردوینو : 

بردهای آردوینو Arduino

بعد از طی مراحل یادگیری خود آردوینو سمت مطالعه ساختار کسینوس فی متر ها میرویم و بعد از آن نحوه پیاده سازی آن با میکروکنترلر یا بردهای آردوینو و پروژه های احتمالی انجام شده با آردوینو را برسی میکنیم و در نهایت کد مرتبط به خودتان را مینویسید.

سعی میکنیم یک مطلب آموزشی در این مورد را تهیه کنیم و در سایت منتشر کنیم.

...