در PIC توسط
ایا برای تقویت ایسی وافزایش کارایی ایسی دوتا ایسی روباهم موازی میکنند وچطور ایسی موازی میشه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط jahandideh
هر آیسی را نمیشه موازی کرد و اگر بتوان چنین کاری کرد در دیتاشیت آن ذکر میشود. ولی روش هایی مانند پل و... در بعضی آیسی ها برای تقویت بیشتر دیدم استفاده کردن. مثلا کلمه lm386 bridge را در قسمت عکس گوگل سرچ کنید نمونه هایی را خواهید دید.
* اسم آیسی مورد نظر را هم لطفا ذکر کنید.
موفق باشید.
...