در PIC توسط

با سلام
در اینجا https://www.mikroe.com/ebooks/pic-mi...mbly/core-sfrs
آمده است:
 

  • IRP - Bit selects register bank. It is used for indirect addressing.
    • 1 - Banks 0 and 1 are active (memory location 00h-FFh)
    • 0 - Banks 2 and 3 are active (memory location 100h-1FFh)
  • RP1,RP0 - Bits select register bank. They are used for direct addressing.
  • من هرجا جستجو کردم معنی IRP را ندیدم بجز اینکه در ویکی پدیا گفته شده است I/O request packet که البته این هم مال ویندوز است، نه میکروکنترلر PIC.
  • به نظر شما دوستان، IPR ترکیب چه کلماتی است؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...