در پروژه های الکترونیک توسط
چگونه می توان با تغییر تنظیمات ماژول sim800l مانند boud rate ثبتشان کرد که بعد از راه اندازی مجدد با همان تنظیمات ماژول کار کنه؟
توسط jahandideh
سلام، شخصا با این ماژول کار نکردم و اطلاع ندارم. در دیتاشیتش بگردید دنبال این داستان یا از دوستان باتجربه بپرسید. ولی تا جایی که من در مازول های دیگر دیدم بعد از تغییر در خودشان ذخیره میکنن مگر اینکه تنظیمات را برگردونید به کارخونه.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...