در سایر توسط alice
سلام

من یک کد نمونه hspice یرای شکل 1 مقاله ضمیمه شده میخواهم.

با تشکر.

https://drive.google.com/file/d/1zTToI0SwCz7ZT0YnvrrAtxwFYKK4dobH/view?usp=sharing
توسط jahandideh
سلام، شخصا HSPICE کار نیستم و بلد نیستم. شاید از دوستان بلد باشن! شرمنده.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...