برای پرسش و پاسخ نیازی به ثبت نام یا ورود به سامانه نیست. به راحتی از قسمت طرح پرسش سوال خودتان را بپرسید.

کار با منبع VPWL

سوال شده در Orcad PSpice توسط بی نام
چرا بعد از وارد کردن ولتاژ ها و زمان ها برای منبع VPWL ، همه ی ولتاژها و جریان 0 نشان داده شده و نمودار شماتیک هم کشیده نمی شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
برای پرسش و پاسخ نیاز به ثبت نام نیست. دانلود سورس پروژه های الکترونیک
...