در پروژه های الکترونیک توسط farid65

سلام در مورد ماژول تشخیص گاز مونواکسید کربن MQ7 وراه اندازی اون سوال داشتم، ماژول تشخیص گاز مونو اکسید کربن را حدود 24 ساعت روشن نگه داشتم سپس بعد از 24 ساعت پتانسیومتر را هم در لب مرز روشن شدن چراغ DO قرار دادم،ولتاژ خروجی AO حدود 0.4 ولت بود سپس برای تست دودکش بخاری در یک اتاق جدا کردم و ماژول را در نزدیکی دودکش (در فاصله یک متری) قرار دادم حدود یک ساعت صبر کردم اما ولتاژ AO بعد از یک ساعت حدود 0.39 ولت شد !! و با اینکه گاز مونواکسید زیادی در اتاق پیچیده بود اما ولتاژ خروجی AO تغییر آنچنانی نکرد مشکل از کجاست ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط jahandideh

سلام، مثل شماتیک دیتاشیت ببندی نباید مشکلی داشته باشی. شاید سنسور آسیب دیده

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf

...