در عمومی توسط m13761376
اگر در خط انتقال اندازه ولتاژهای (Es) و (Er) با هم برابر باشند و توانی از خط منتقل نشود یعنی خط بی بار باشد اثبات کنیم که خود فازور Es و Er هم با هم برابرند؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...