در عمومی توسط m13761376
اثبات کنید که در خط بارگذارے طبیعے خط توان راکتیو تولیدے خازن هاے خط دقیقا برابر توان راکتیو مصرفے اندوکتانس هاے خط است ؟( براے هر المان کوچڪ از خط)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...