در عمومی توسط m13761376
کدام بار با کاهش دامنه ولتاژ تقاضای ( مصرف ) توان راکتیو آن افزایش می یابد به همراه روابط آن ؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...