در برنامه نویسی توسط sahar-ssm
کد برای رزبری از اردینو دریافت میشه ولی رزبری گاها کد نمیخونه و هنگ میکنه.مشکل کجا میتونه باشه!؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...