در الکترونیک صنعتی توسط
سلام برای مدار باک بافرکانس کلیدزنی ۵۰کیلو هرتز از چ نوع ماسفتی استفاده کنم ؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام

50 کیلوهرتز فرکانس بالایی برای منبع تغذیه محسوب نمی شود و می توانید از ماسفت های معمولی سوئیچینگ مانند FBC 40AS یا MTP2N50 MTP2NXX و ... استفاده کنید
...