در PIC توسط shayan_m

درود ، خسته نباشید چگونه میتوان از کتابخانه hi tech در ccs c استفاده کرد؟ در مثالهای خود hi tech  برنامه چشمک زن اجرا میشه ولی یه برنامه مثل timer demo  که اون هم از همون مثالهای خود های تک هست با خطای 

Compiling E:\n2rmp1.X\New folder\samples\TimerDemo\timer0 on 17-May-21 at 00:51

*** Error 128 "E:\n2rmp1.X\New folder\samples\TimerDemo\timer0.c" Line 26(11,17): A #DEVICE required before this line

      1 Errors,  0 Warnings.

Build Failed.

مواجه میشیم . 

ممنون

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ دهید

...