برای پرسش و پاسخ نیازی به ثبت نام یا ورود به سامانه نیست. به راحتی از قسمت طرح پرسش سوال خودتان را بپرسید.

گیرنده و فرستنده ask باavr

سوال شده در میکروکنترلر ها توسط بی نام
سلام دوستان
چطور میشه ask را با avrراه اندازی کرد  فرستنده بدون کلید باشه  خودش دیتای که تعریف کردی بفرسته به گیرنده لطفا اگه کسی برنامه شو داره بفرسته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...