در پروژه های الکترونیک توسط
از چه نوع ماژول غیر از sim900aاستفاده کنیم در کنترل لوازم خانگی

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط jahandideh

بصورت عملی تست نکردم ولی از اکثرماژولهای شرکت SIMCOM میتوانید استفاده کنید از جمله SIM800C. سوال زیر را هم ببینید قبلا در مورد این موضوع توضیحاتی را نوشتم.

...