در برنامه نویسی توسط grn-developer
سلام

می خواهم یک عدد مانند وزن را از طریق نرم افزار c# به آردینو ارسال کنم به صورتی که در یک ارایه 8 بایتی ذخیره بشه و بعد ارسال کنم.

این کد نمونه پاسکال هست.

procedure int2Hex(intnum:integer; var Bytes:Tsb8);
var  b,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8:byte;
     n:integer;
begin
n:= intnum;
b:=n;

b8:=b AND $0f;
b7:=b AND $f0;  b7:=b7 shr 4;

n:=n shr 8;
b:=n;
b6:=b AND $0f;
b5:=b AND $f0;  b5:=b5 shr 4;

n:=n shr 8;
b:=n;
b4:=b AND $0f;
b3:=b AND $f0;  b3:=b3 shr 4;

n:=n shr 8;
b:=n;
b2:=b AND $0f;
b1:=b AND $f0;  b1:=b1 shr 4;

end;

کسی می دونه این کد چکاری داره انجام می دهد؟

و نمونه کد C# چطوری باید نوشته شود؟

با تشکر...

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط jahandideh

سلام دوست عزیز، من خودم که خیلی خیلی وقت پیش یه کم سی شارپ نوشتم و در خاطرم نیست...ولی پروژه‌های زیر میتونن کمکت کنن.

  •  یک پروژه غیر مرتبط ولی اطلاعات خوبی داره:
...