مهندس موفق الکترونیک

نیاز به نیروی پروژه‌کار برای پروژه: سون سگمنت تایمر معکوس بزرگ

  • پروژه‌ای
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

وبسایت EscapeRoomist

طراحی و اجرای اتاق فرار که در حال حاضر دو بازی فعال در تهران

پروژه طراحی سون سگمنت تایمر معکوس قرمز بزرگ دقیقه و ثانیه که از ۷۵ دقیقه به صورت معکوس صفر بشه و همراه دو رقم صدم ثانیه که به صورت کوچکتر کنار ثانیه قرار بگیرد.