کار پروژه‌ای: سیستم هوشمند ابیاری

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

اقای افرادی

کشاورزی

ساخت سیستم هوشمند آبیاری گلخانه