ساخت تستر رله

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

محمد عاشوری

کنترل کیفیت

ساخت تستر رله

اهم بوبینها وهم تیغه ها در حالت تحریک و هم در حالت غیر تحریک خوانده شود و روی ال سی دی نمایش داده شود

۴ مدل رله داریم ۳ مدل ۲۴ ولت دی سی و یک مدل ۱۲ ولت

یکی از رله های ۲۴ ولت دو بوبین و لچ میباشد