جذب فریلنسر برای انجام پروژه‌: ترموستات 4 سنسور که در سایت هست به صورت تابستان و زمستانی شود

یزدی

ترموستات4 سنسور که در سایت هست:

این ترموستات برای زمانی است که دما بیشتر از بازه تعریفی شد، روشن می شود(رله فعال می شود) و به کمتر از بازه رسید خاموش می گردد.

درخواست:: در تنظیمات یک قسمتی تعریف گردد که عملکرد رله ها برعکس شود (تابستان و زمستان)

در تنظیمات تابستان اگر انتخاب شد؛ دما بیشتر از بازه اگر شد، رله روشن شود و کمتر از بازه خاموش شود

با انتخاب زمستان: دما کمتر از بازه مشخص شد رله روشن، و بیشتر از بازه مشخص شد خاموش گردد.

و یک نکته دیگه که بتوان هر سنسور را کالیبره کرد چون بعضی از سنسور ها مثلاً یک متر سیم دارند و بعضی ها دو سه متر سیم دارند بشود کالیبره کرد

ایدی تلگرام یا ایتا AYHHAY@ ممنون

برای پیشنهاد کاری اطلاعات تماس یا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید یا با روش های اعلام شده در توضیحات آگهی اقدام کنید. nima_case69@yahoo.com


شما با رزومه آنلاین موجود در وبسایت Melec.ir نیز میتوانید برای این فرصت شغلی پیشنهاد ارسال کنید. روی لینک زیر کلیک کنید و رزومه خود را بسازید و رزومه خود را برای کارفرما بفرستید.