جذب فریلنسر برای انجام پروژه‌: ترموستات 4 سنسور که در سایت هست به صورت تابستان و زمستانی شود

  • پروژه‌ای
  • ایران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

یزدی

ترموستات4 سنسور که در سایت هست:

این ترموستات برای زمانی است که دما بیشتر از بازه تعریفی شد، روشن می شود(رله فعال می شود) و به کمتر از بازه رسید خاموش می گردد.

درخواست:: در تنظیمات یک قسمتی تعریف گردد که عملکرد رله ها برعکس شود (تابستان و زمستان)

در تنظیمات تابستان اگر انتخاب شد؛ دما بیشتر از بازه اگر شد، رله روشن شود و کمتر از بازه خاموش شود

با انتخاب زمستان: دما کمتر از بازه مشخص شد رله روشن، و بیشتر از بازه مشخص شد خاموش گردد.

و یک نکته دیگه که بتوان هر سنسور را کالیبره کرد چون بعضی از سنسور ها مثلاً یک متر سیم دارند و بعضی ها دو سه متر سیم دارند بشود کالیبره کرد

ایدی تلگرام یا ایتا AYHHAY@ ممنون