برد ثبت داده جریان و ولتاژ چهار عدد موتور جریان مستقیم با جریان کشی زیر یک آمپر

  • پروژه‌ای
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

فارسی

نیاز به یک مجموعه اندازه گیری جریان و ولتاژ و همچنین فبت داده آنها دارم. مصرف کننده ها موتور دی سی با ولتاژ حداکثر 30 ولت و جریان سک آمپر است. لطفا قیمت و زمان خود را اعلام کنید.

برد باید کاردایم و پیوسته داشته باشد.