مهندس موفق الکترونیک

اشاره‌گر به کلاس در ++C

اشاره‌گر به کلاس در ++C، دقیقاً مشابه اشاره‌گر ساختارها می‌باشد و دقیقاً به صورت مشابه،  برای دسترسی به اعضای کلاس از طریق آن، از عملگر دسترسی عضو <- استفاده می‌شود. همانند همه اشاره‌گرها، باید اشاره‌گر را پیش از استفاده مقداردهی اولیه کرد.

اجازه دهید با مثال زیر مفهوم اشاره‌گر به کلاس را روشن کنیم.

#include <iostream>
 
using namespace std;

class Box {
  public:
   // Constructor definition
   Box(double l = 2.0, double b = 2.0, double h = 2.0) {
     cout <<"Constructor called." << endl;
     length = l;
     breadth = b;
     height = h;
   }
   double Volume() {
     return length * breadth * height;
   }
   
  private:
   double length;   // Length of a box
   double breadth;  // Breadth of a box
   double height;   // Height of a box
};

int main(void) {
  Box Box1(3.3, 1.2, 1.5);  // Declare box1
  Box Box2(8.5, 6.0, 2.0);  // Declare box2
  Box *ptrBox;        // Declare pointer to a class.

  // Save the address of first object
  ptrBox = &Box1;

  // Now try to access a member using member access operator
  cout << "Volume of Box1: " << ptrBox->Volume() << endl;

  // Save the address of second object
  ptrBox = &Box2;

  // Now try to access a member using member access operator
  cout << "Volume of Box2: " << ptrBox->Volume() << endl;
 
  return 0;
}

با اجرای این کد، خروجی زیر حاصل می شود.

Constructor called.
Constructor called.
Volume of Box1: 5.94
Volume of Box2: 102

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطلب پیشنهادی:  اورلود کردن عملگر ایندکس در ++C

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *