جذب نیروی فریلنسر: خواندن دما و رطوبت از سنسور SHT20 و ارسال آن بصورت slave و RS485 به PLC

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

کیمیایی

سلام، پروژه ای بشرح زیر لازم دارم:

  • 1- خواندن دما و رطوبت از سنسور sht20 و ارسال آن بصورت slave و rs485 به plc
  • سپاس

همراه -09183194410