اشاره‌گر this در ++C

در این جلسه به بررسی اشاره‌گر this در ++C میپردازیم. هر شی در ++C از طریق یک اشاره‌گر مهم به نام this، به آدرس خودش دسترسی دارد. اشاره‌گر this یک پارامتر ضمنی برای همه توابع عضو شی می‌باشد. بنابراین، درون یک تابع عضو، از this برای اشاره  به شی می‌توان استفاده کرد.

توابع دوست، اشاره‌گر this ندارند، زیرا این توابع، عضو کلاس محسوب نمی‌شوند، تنها توابع عضو هستند که دارای اشاره‌گر this می‌باشند.

مثال زیر را برای درک بهتر مفهوم اشاره‌گر this مشاهده کنید.

#include <iostream>
using namespace std;
class Box {
public:
// Constructor definition
Box(double l = 2.0, double b = 2.0, double h = 2.0) {
cout <<"Constructor called." << endl;
length = l;
breadth = b;
height = h;
}
double Volume() {
return length * breadth * height;
}
int compare(Box box) {
return this->Volume() > box.Volume();
}
private:
double length;     // Length of a box
double breadth;    // Breadth of a box
double height;     // Height of a box
};
int main(void) {
Box Box1(3.3, 1.2, 1.5);    // Declare box1
Box Box2(8.5, 6.0, 2.0);    // Declare box2
if(Box1.compare(Box2)) {
cout << "Box2 is smaller than Box1" <<endl;
} else {
cout << "Box2 is equal to or larger than Box1" <<endl;
}
return ;
}

با اجرای این کد، خروجی زیر حاصل می‌شود.

Constructor called.
Constructor called.
Box2 is equal to or larger than Box1

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

مطلب پیشنهادی:  آموزش کار با CMake

در جلسه بعدی آموزش ++C با ما همراه باشید.

همچنین لطفا اپلیکیشن اندویدی ما را هم نصب کنید.

دانلود اپلیکیشن میکرو دیزاینر الکترونیک

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *