خانه / دانلود کتاب(کتاب های مهندسی برق و الکترونیک) / دانلود کتاب مبانی الکترونیک و الکترونیک کاربردی (+کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی )

دانلود کتاب مبانی الکترونیک و الکترونیک کاربردی (+کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی )

اگر ریاضیات را بدرستی،ملکه علوم دانسته اند، بسیار بجاست که الکترونی را ملکه فنون و صنایع بنامیم.
در واقع اگر در گذشته،عصر مکانیک و بعد عصر الکتریسیته را شناختیم،عصرما باجهش شگفت آور الکترونیک کاملا مشخص شده است. الکترونیک در همه جا حاضر است، در تمامی فعالیت های انسانی وارد شده است،انجام کوشش های گوناگون را ساده میکند و این کار را از باز کردن خودکار درها تا حل کردن پیچیده ترین مسئله های حساب عملی انجام میدهد…

دانلود کتاب مبانی الکترونیک و الکترونیک کاربردی

این گسترش سریع یک تکنیک را ، که در سال 1906 میلادی ،با اختراع لی دو فورست از اولین لامپ الکترونی یعنی تریود آغاز شد و او نامش را ” اودیون” گذاشت،چگونه باید تشریح کرد؟
این خواص ذاتی الکترون است که سرنوشت خارق العاده این تکنیک جوان را تعیین کرده است. الکترونیک که جرم بسیار ناچیزی دارد دارای بارالکتریکی صرفنظر نگردنی است. الکترون تقریبا آنا به تمام خواست های میدان های الکتریکی یا مغناطیسی پاسخ میدهد.
نداشتن اینرسی و روح حساس الکترون به آن امکان میدهد کارهائی را انجام دهد که همچون فکر نیاز به سرعت عمل دارند. و در نتیجه الکترونیک، قبل از همه چیز، فنی است که هوش را بکار میگیرد.

در حالی که مکانیک،باجانشینی عضله های انسان،او را از کارهای بدنی که به عهده داشت بی نیاز کرد، الکترونیک ما را از کارهای بزرگی که نیاز به هوشیاری دارند،معاف می سازد،بی آنکه غیراز هوشی که بشر دارد.چیزچندان زیادتری داشته باشد.

حتما در ادامه این مطلب را هم بخوانید:  کلکسیون مدارهای op amp

فیلم های آموزشی طراحی مدارات آنالوگ

دانلود کتاب الکترونیک؟… بسیار ساده است!

هفده مبحث سرگرم کننده که به طرز ی ساده اصول الکترونیک و کاربردهای آن را در صنعت بیان میکند. از مسائل ساده مانند چرا فرکانس برق ۶۰ هرتز است؟ تا مسائل پیچیده.

نویسنده: ژ.پ.اومیشن ترجمه: اصغر آزوین چاپ اول سفند ماه 1361 توسط انتشارات کتاب زمان

دانلود فایل کتاب بصورت PDF با حجم 9 مگابایت

دانلود کتاب الکترونیک پایه

از اواخر قرن بیســتم تا به امروز دانش الکترونیک با سرعتي بسیار به پیشرفته است . امروزه همه ي مدارهاي الکترونیکي به صورت مدارهاي مجتمع یا IC ســاخته ميشوند. اگر شما یک اسباببازي بسیار ساده را مورد بررسي قرار دهید ميبینیدکه در آن مدارهــاي الکترونیکي به ویژه مدارهای مجتمع یا IC به کار رفته اســت. از طرف دیگر نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی و استفاده از مدارهای الکترونیکی بسیار پیچیده را براي همه امکان پذیر ساخته است .

هرکس ميتواند با این نرم افزار ها با سرعت زیاد، مدارهاي بسیار پیچیده را طراحي و ظرف چند ثانیه برنامه را در یک ICپر کن و بلافاصله مدار را مورد استفاده قرار دهد.

استفاده از این سیستم داراي مزایایی به شرح زیر است : ابعاد مدارهاي چاپي فوقالعاده کم ميشود، میزان لحیمکاري کم ميشود و در پارهاي موارد به صفر ميرسد، فضاي مورد نیاز به حداقل ميرسد ، توان مصرفي به پایینترین اندازه ميرسد،  هزینهي طراحي و ساخت بسیار کاهش ميیابد.

حتما در ادامه این مطلب را هم بخوانید:  روش هاي كاهش نويز در مدارهاي الكترونيكي

اما روند رشد روزافزون و شتابان دانش الکترونیک ما را از آموزش مباني الکترونیک و مدارهاي پایهی الکترونیکي بينیاز نســاخته اســت.  امروزه آموزش این اصول همچنان در همه جاي دنیا رواج و تداوم دارد؛ زیرا الکترونیک را همواره باید از پایه آموخت و پایهی آموزش الکترونیک، شناخت مدارهاي پایهی الکترونیکي است.

هدف کتاب « الکترونیک پایه » آموزش قطعات و مدارهاي سادهی الکترونیکي است. در این کتاب شما با مدارهاي پایهاي دمتنوعي در الکترونیک آشــنا ميشــوید و با آزمایش آنها در هر مرحله، چگونگي کاربرد آنهــا را میآموزید. به این ترتیب کاربــرد قطعات الکترونیکي را که آموخته اید در این کتاب تجربه ميکنید و دانش نظري خود را با عمل ميآمیزید. در کتاب بعــدي که با نام مدارهاي پایه در الکترونیک ارائه ميشــود، به مدارهاي کامل شــده در ارتباط بــا قطعات الکترونیکي خواهیم پرداخــت.

دانلود کتاب بصورت PDF با حجم 17 مگابایت

کتاب مباني الکترونيک علي ميرعشقي

این کتاب یکی از بهترین منابع درس الکترونیک برای دانشجویان رشته‌ی برق و الکترونیک بوده و در اکثر دانشگاه‌ها به عنوان منبع اصلی تدریس می‌شود.

سرفصل های کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی :

  1. مقدمه‌ای بر فیزیک الکترونیک
  2. دیود پیوندی
  3. مدارهای دیودی
  4. ترانزیستور پیوندی دو قطبی
  5. طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور
  6. تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری در فرکانس‌های پایین
  7. ترانزیستورهای اثر میدان
حتما در ادامه این مطلب را هم بخوانید:  دانلود کتاب اینترنت و اترنت برای سیستم های نهفته (انگلیسی)

دانلود کتاب بصورت PDF با حجم 31 مگابایت

کتاب الکترونیک کاربردی

گسترش علم الکترونیک در صنعت و سایر رشته های تخصصی، فراگیری آن را برای مهندسان برق صنعتی و سایر رشته های مهندسی ضروری نموده است.
در این کتاب آشنایی با قطعات الکترونیکی و تشریح مدارهای ساده و درج نقشه های عملی که در صنعت برق کاربرد دارند و بصورت ساده مطرح شده است.

بطور کلی اهداف کتاب عبارت است از آشنایی با قطعات الکترونیک و طرز کار آنها و برسی مدارهای نمونه ی کاربردی.

دانود کتاب بصورت PDF با حجم 4 مگابایت

در آخر خواندن مطالب زیر هم خالی از لطف نیستن:

دانلود کتاب مدار های الکتریکی هیت

فیلم های آموزش طراحی مدارات آنالوگ

دانلود کتاب الکترونیک فلوید انگلیسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *