مهندس موفق الکترونیک

برنامه نویس پردازنده های DSP

وبسایت دانشگاه صنعتی شریف

نیاز به برنامه نویس پردازنده های DSP

توانمندی های مورد نیاز:

  • دارای تجربه کار با بردهای مبتنی بر DSP

 

محل کار: دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان مجتمع خدمات فناوری، طبقه همکف، دفتر کنترل پیشرفته و اتوماسیون