استخدام مهندس برق و الکترونیک

  • تمام وقت
  • کرج
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

شرکت مهندسی الکترونیک

استخدام مهندس برق با گرایش الکترونیک یا کنترل با مهارت های زیر:

محل کار: کرج شهرک صنعتی بهارستان