قفل الکترونیکی به کمک تکنولوژی RFID با امکان تعریف حداقل 20 کاربر ( برنامه به زبان c )

  • پروژه‌ای
  • اصفهان
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

دانشگاه

درخواست ساخت پروژه قفل الکترونیکی به کمک تکنولوژی RFID با امکان تعریف حداقل 20 کاربر ( برنامه به زبان c ) با تمام قطعات و برنامه نویسی را دارم