تشخیص نشت گاز شهری

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

محمد کولیوند

نیاز مند ساخت یک پروژه تشخیص نشت گاز شهری با avr برای دانشگاه هستم با تشکر