مهندس موفق الکترونیک

استخدام مهندس الکترونیک

  • تمام وقت
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

مهندس الکترونیک

استخدام مهندس الکترونیک

مسلط به:

  • برنامه نویسی DSP
  • AVRبرنامه نویسی

و آشنا به:

  • طراحی سخت افزار