مهندس الکترونیک مسلط به VHDL

  • تمام وقت
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

شرکت مهندسی الکترونیک

جهت پياده‌سازی سيستم‌های پردازش سيگنال ديجيتال به یک نفر مهندس الکترونیک مسلط به VHDL نیازمندیم.

  • مهندس مخابرات سيستم مسلط به پردازش سيگنال
  • سيستم‌های مخابراتی
  • مهندس نرم‌افزار مسلط به ++VC و گرافيک کامپيوتری