الکل سنج دیجیتال

  • پروژه‌ای
  • ایران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

کارنیشا

ساخت دستگاه الکل سنج دیجیتال با برد اردوینو که از طریق سنسور مقدار الکل مایع را خوانده و بر روی یک نمایشگر نمایس دهد و قابلیت برنامه ریزی مدار که در صورت مقدار معینی قابل تغیر درصد الکل یک رله خروجی را فعال کند  در ضمن سنسور به فاصله نیم متر از مدار تعبیه میشود و با سیم ارتباط سنسور و برد برقرار میشود و در صورد امکان از برد اردوینو نانو و نمایشگر هم از سون سگمنت جفتی و نمایشگر هم متحرک باشه و با فلت کابل به برد وصل بشه حدود ۱۰ سانتی متر ….

کل نقشه ها شماتیک و برنامه پروژه رو میخوام ….

با تشکر …..