ساخت کیت رله

  • پروژه‌ای
  • کرج
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

سجاد زوار

اتاق فرار

ما برای یه خودری دکوری، چراغ‌های ۱۲ ولت داریم
دو تا چراغ جلو
دو تا چراغ عقب
یک عدد راست
یک عدد چپ

حالا میخوایم با یک کلید فشاری که در زیر درب کاپوت تعبیه شده، زمانیکه درب کاپوت باز میشه، به ترتیب هر کدوم از چراغ‌هایی که ما میخوایم روشن و خاموش بشه.

استوریش این میشه:
کاربر درب کاپوت رو باز میکنه.
چراغ جلو به مدت یک ثانیه روشن و خاموش میشه
چراغ پشت روشن و خاموش میشه
چراغ راست روشن و خاموش میشه
چراغ چپ روشن و خاموش میشه.
۵ ثانیه همه چراغ‌ها خاموش میشه
دوباره همه‌ی این‌ها تکرار میشه

مثلا تا ۱۰ دقیقه همینجوری باشه.

همین