ماشین رادیو کنترل

  • پروژه‌ای
  • کرج
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

وبسایت نادر گیاهی

تولید اسباب بازی

ماشین اسباب بازی با دو موتور در چرخهای عقب

دارای چهار حرکت جلو عقب چپ و راست

در خال حاظر با دسته سیم دار هدایت میشود.

هدایت به رادیو کنترل تغییر پیدا کند.

منبع تغذیه فرستنده 3 ولت

منبع تغذیه گیرنده 6 ولت

حد اقل 30 متر برد رادیو کنترل