جذب نیروی فریلنسر برای انجام پروژه: نمایشگر و کنترلر دما

  • پروژه‌ای
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

عاطفه هاشمی

کدنویسی avr برای یک نمایشگر و کنترلر دما با سنسورpt100 با2رله خروجی که منوی ستینگ زیادی دارد

منوی ستینگ مورد نیاز در قسمت پیوست لوگو بارگزاری شده است.