راه اندازی قسمت ADC میکروکنترلر LPC2138

راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138

همانطور که می دونید فقط تعدادی از میکروکنترلرهای ARM توی پرتیوس هستن و در اکثر دانشگاه ها برای راحتی کار از این سری از میکروکنترلر ها  برای تدریس استفاده می شود .

مثالی از راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138 را که کدش در کامپایلر کیل نوشته شده و در پروتیوس شبیه سازی شده

راه اندازی قسمت ADC میکروکنترلر LPC2138

پیش نیاز های پروژه :

نرم افزار پروتیوس برای شبیه سازی

کامپایلر کیل برای کامپایل کد های C

قطعات استفاده شده :

سون سگمنت که بصورت مالتی پلکس بسته شده

پتانسیومتر برای ایجاد ولتاژ دلخواه

میکروکنترلر lpc2138

دانلود مثال راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138

دانلود

منبع و نویسنده برنامه : محمد رضا شاکر

مطالب مرتبط :

آموزش میکروکنترلرهای LPC1768

آموزش کار با نرم افزار STM32CubeMX

اینترنت اشیاء IoT

روشن کردن LED با میکرو STM32

راه اندازی پروتکل سریال میکروکنترلرهای STM32

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید و حمایت مالی کنید برای تولید محتوی‌ بیشتر. همچنین دوست داشتین اپلیکیشن اندویدی ما را هم نصب کنید.

مطلب پیشنهادی:  دانلود PCB و فایل های هدربرد LPC1343 [شماتیک+PCB+نمونه کد+آموزش ها]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 دیدگاه

 1. سلام.
  چطور میتونم یک ولتاژ سه فاز به ARM متصل لنم ات داخل میکرو از اندازه و فاز شان تو محاسبات استفاده کنم؟؟/
  با تشکر

 2. اگربخوایم ولتاژ روی ال سی دی نمایش بدیم باید چه کدی استفاده کنیم؟

 3. سلام من میخوام با استفاده از سنسور و pwm فن یا هیتر رو راه اندازی کنم این کد و پروتِسم هست ولی نمیدونم کجاش گیر داره که از pwm خروجی نمیگیرم
  FOSC = 12MHz
  CCLK = 60MHz
  PCLK = 15MHz
  */
  #include
  #include
  #include “config.h”
  #include “pwm.h”

  /****************LCD DIRECTIVES***************/
  #define LCD_CLEAR 0x01
  #define CURSOR_OFF 0x0C
  #define FIRST_ROW 0x80
  #define SECOND_ROW 0xC0
  #define Enable_Pulse() IOSET0|=1<<EN;Delay_ms(1);IOCLR0=1<<EN;Delay_ms(1);
  /*Pin Configuration for LCD*/
  #define RS 2
  #define RW 3
  #define EN 4
  /*********************************************/
  char avrage_temp=0 ;
  char sensor_temp=0 ;
  char keypad_temp=0 ;
  char fan_pwm=0 ;
  char heater_pwm=0 ;
  char key ;
  unsigned char i;
  /*********************************************/
  unsigned char msg[] = "EMBEDDED LAB";
  unsigned char LM35_Temperature[] = "TEMP. MONITOR";
  unsigned char data_received[] = "TEMP VALUE:";
  unsigned char ones,tens,hundreds,thousands;
  unsigned long temp;

  /**************Function Prototypes************/
  void UART0_Init(void);
  void UART0_Write(unsigned char value);
  void UART0_Write_Text(unsigned char msg[]);
  unsigned char UART0_Read(void);

  void Lcd_Init(void);
  void Lcd_Cmd(unsigned char value);
  void Lcd_Write(unsigned char value);
  void Lcd_Write_Text(unsigned char msg[]);
  void Lcd_Data_Shift(unsigned char value);
  void ADC0_Init(void);
  unsigned int ADC0_Read(void);

  //////////////////////////TABE DELAY////////////////////////

  void Delay_ms(unsigned long times);

  void msDelay(int d) {
  int i,j;
  long c =0;
  d=d*2 ;
  for(i=0;i<d;i++){
  for(j=0;j<1000;j++){
  c++;
  }
  }
  }
  /////////////////////////////////////////ATBE ADC//////////////////////
  /*********************************************/
  unsigned long adc_data;

  int main()
  {

  Lcd_Init();
  UART0_Init();
  Delay_ms(10);
  UART0_Write_Text(msg);
  UART0_Write(10);
  UART0_Write(13);
  Lcd_Write_Text(msg);
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  Lcd_Write_Text(LM35_Temperature);
  UART0_Write_Text(LM35_Temperature);
  UART0_Write(10);
  UART0_Write(13);
  Delay_ms(500);
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
  Lcd_Write_Text(data_received);
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  pwm4_init();
  pwm4_out(127);
  pwm6_init();
  pwm6_out(120);
  ADC0_Init();

  while(1)
  {
  adc_data = ADC0_Read();
  adc_data = adc_data*3300;
  adc_data = adc_data/1023; //Value of Voltage in Milli Volts

  /*Display Text on LCD*/
  temp = adc_data;
  ones = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  tens = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  hundreds = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  thousands = temp % 10;
  ////////////////////////////////////////////////////

  ///////////////////////////////////////////////
  ones |= 0x30;
  tens |= 0x30;
  hundreds |= 0x30;
  thousands |= 0x30;
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  Lcd_Write(thousands);
  Lcd_Write(hundreds);
  Lcd_Write(tens);
  Lcd_Write('.');
  Lcd_Write(ones);
  Lcd_Write(' ');
  Lcd_Write('C');
  Delay_ms(10);

  pwm4_out(i);
  Delay_ms(150);
  i=i+5;
  } ;
  }

  /****************Function Definition**********/

  /****************Delay Function***************/
  void Delay_ms(unsigned long times)
  {
  unsigned long i,j;
  for(j=0;j<times;j++)
  for(i=0;i<7500;i++);
  }
  /*********************************************/
  /*****************LCD Functions***************/
  void Lcd_Init(void)
  {
  PINSEL0 = 0x00;
  IODIR0 |= (1<<RS); //RS Pin as Output Pin
  IODIR0 |= (1<<RW); //RW Pin as Output Pin
  IODIR0 |= (1<<EN); //EN Pin as Output Pin

  IODIR0 |= 0x00ffff00; //P0.10 to P0.17 as Data Line of LCD

  Lcd_Cmd(0x38); //Send 8-bit initialization command to lcd
  Delay_ms(10);
  Lcd_Cmd(CURSOR_OFF); //Cursor OFF
  Delay_ms(10);
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
  Delay_ms(1);
  Lcd_Cmd(FIRST_ROW);
  }

  void Lcd_Data_Shift(unsigned char value)
  {
  /*
  This Function will shift the eight bit data stored in variable value,
  to the Port Pin P0.8 to P0.15 Successfully.
  */
  unsigned char i;

  for(i=0;i<10;i++)
  {
  if(value & 0x01)
  {
  IOSET0 |= (1<<(i+10));
  }
  else
  {
  IOCLR0 |= (1<> 1;
  }
  }

  void Lcd_Cmd(unsigned char value)
  {
  /*Configure LCD for receiving Command Data*/
  IOCLR0 |= (1<<RS);
  IOCLR0 |= (1<<RW);
  IOSET0 |= (1<<EN);
  Lcd_Data_Shift(value);
  Enable_Pulse();
  }

  void Lcd_Write(unsigned char value)
  {
  /*Configure LCD for receiving Display Data*/
  IOSET0 |= (1<<RS);
  IOCLR0 |= (1<<RW);
  IOSET0 |= (1<<EN);
  Lcd_Data_Shift(value);
  Enable_Pulse();
  }

  void Lcd_Write_Text(unsigned char msg[])
  {
  while(*msg)
  {
  Lcd_Write(*msg);
  msg++;
  }
  }

  /*********************************************/

  /***************UART-0 Functions**************/
  void UART0_Init(void)
  {
  PINSEL0 = 0x00000005; //P0.0 as TX0 and P0.1 as RX0
  U0LCR = 0x83; //Enable access to Divisor Latches
  //and Set 8 bit Character Length with 1 Stop bit and Parity Disabled
  //Access to Divisor Latches is Enabled, in order to write Baud Rate Generator Registers

  //Values to be written in Baud Rate Registers U0DLM and U0LL
  /*
  Formula is

  Baud_Rate = PCLK*MulVal / [(16*(256*U0DLM+U0DLL)*(MulVal + DivAddVal))]

  Example:-
  MulVal = 1;
  DivAddVal = 0;
  Baud_Rate = 9600;
  PCLK = 15MHz
  U0DLM = 0;

  Hence,
  U0DLL = 15000000/(9600*16) = 97.65625 = 98
  U0DLL = 98 = 0x62
  */
  U0DLM = 0x00;
  U0DLL = 0x62; //Baud Rate of 9600
  U0LCR = 0x03; //Disable Access to Divisor Latches
  }

  void UART0_Write(unsigned char value)
  {
  /*
  THRE bit can be extracted by this U0LSR & 0x20
  THRE = 0 means data is present.
  THRE = 1 means register is empty.
  In order to transmit data, we have to wait will the THRE = 1,
  then only we can transmit data.
  */

  while(!(U0LSR&0x20)); //THRE = 0 stay here
  U0THR = value;
  }

  void UART0_Write_Text(unsigned char msg[])
  {
  while(*msg)
  {
  UART0_Write(*msg);
  msg++;
  }
  }

  unsigned char UART0_Read(void)
  {
  /*
  Receiver Data Ready = U0LSR.0 bit
  RDR bit can be extracted by this U0LSR & 0x01
  RDR = 0 means no Data is Received in U0RBR
  RDR = 1 means that Data is present in U0RBR
  */
  while(!(U0LSR & 0x01)); //RDR = 0 stay here
  return (U0RBR);
  }
  /*********************************************/

  /*****************ADC Functions***************/
  void ADC0_Init(void)
  {
  /*************Initialize ADC AD0.0*************/
  AD0CR = 1<<21; //A/D is Operational
  AD0CR = 0<<21; //A/D is in Power Down Mode
  PCONP = (PCONP &0x001817BE) | (1UL<<12);
  PINSEL0 = 0x00;
  PINSEL1 = 0x00400000; //P0.27 is Configured as Analog to Digital Converter Pin AD0.0

  AD0CR = 0x00200401; //CLKDIV=4,Channel-0.0 Selected,A/D is Operational
  /*
  A/D Clock = PCLK /(CLKDIV+1);
  */
  /**********************************************/
  }

  unsigned int ADC0_Read(void)
  {
  unsigned long adc_data;

  AD0CR |= 1UL<> 6;
  adc_data = adc_data & 0x3FF; //Clearing all other Bits

  return (adc_data);
  }
  void pwm (void)
  {
  pwm4_init();
  pwm4_out(127);

  pwm6_init();
  pwm6_out(230);
  while(1)
  {

  }
  }
  /*********************************************/