راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

اشنایی با ماژول

این ماژول ها در واقع خیلی شبیه LED های RGB هستن. با این تفاوت که در این نوع از دیود‌های نورانی یک راه انداز خیلی کوچیک و یکپارچه هم اضافه شده که به شکلی دستور یا داده دریافت می‌کنه.شکل این دستور‌ها بسته به چیزی داره که شما میخاید باهاش ماژول رو کنترل کنید.

طریقه ادرس دهی به ماژول

برای کنترل این ماژول ما میایم ۲۴بیت دیتا به این ic توسط یدونه سیم میدیم.که ۸برا رنگ قرمز،۸بیت برا رنگ سبز و ۸بیت برا رنگ ابی استفاده میشه که امکان ایجاد رنگ با ۲۵۶حالت ممکن میکنه.

پایه های ارتباطی ماژول

 

راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

 

اتصال ماژول به اردینو

اتصال ws2812به اردینو

عکس گویا هست فقط di به پین شماره ۶وصل میشه.اگه چنتا از این ماژولا دارین میتونین do اولین ماژولو به di دومین ماژول و …تاجایی که دلتون بخواد ماژولارو وصل کنید تا داده انتقال داده بشه.

برنامه نویسی اردین

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h>
#endif

#define PIN 6

// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//  NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//  NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//  NEO_GRB   Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//  NEO_RGB   Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.

void setup() {
 // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
 #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
 #endif
 // End of trinket special code


 strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
 // Some example procedures showing how to display to the pixels:
 colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
 // Send a theater pixel chase in...
 theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
 theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
 theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

 rainbow(20);
 rainbowCycle(20);
 theaterChaseRainbow(50);
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  strip.setPixelColor(i, c);
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

void rainbow(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256; j++) {
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, c);  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
 for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

این کدهارو رو بردتون اپلود کنید

مطلب پیشنهادی:  اتصال کلید فشاری به آردوینو

توضیح و فیلم عملکردش بمونه برا بعد(ساعت ۱نصف شب هس)

دانلود دیتاشیت

پروژه های بیشتر آردوینو را از اینجا دانلود کنید.

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه

 1. سلام خسته نباشيد امكانش هست مدار تقويت جريان اين ايسي روهم بزارين ممنونم