اورلود عملگر تخصیص در ++C

می‌توان عملگر تخصیص (=) را همانند دیگر عملگرها اورلود کرد و همانند سازنده کپی (copy constructor) می‌توان از آن برای ایجاد یک شی جدید استفاده کرد.

مثال زیر نحوه اورلود کردن عملگر تخصیص را نشان می‌دهد.

#include <iostream>
using namespace std;
class Distance {
private:
int feet;       // 0 to infinite
int inches;      // 0 to 12
public:
// required constructors
Distance() {
feet = ;
inches = ;
}
Distance(int f, int i) {
feet = f;
inches = i;
}
void operator = (const Distance &D ) { 
feet = D.feet;
inches = D.inches;
}
// method to display distance
void displayDistance() {
cout << "F: " << feet << " I:" << inches << endl;
}
};
int main() {
Distance D1(11, 10), D2(5, 11);
cout << "First Distance : "; 
D1.displayDistance();
cout << "Second Distance :"; 
D2.displayDistance();
// use assignment operator
D1 = D2;
cout << "First Distance :"; 
D1.displayDistance();
return ;
}

با اجرای کد فوق، خروجی زیر حاصل می‌شود.

First Distance : F: 11 I:10
Second Distance :F: 5 I:11
First Distance :F: 5 I:11

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

همچنین لطفا اپلیکیشن اندویدی ما را هم نصب کنید.

دانلود اپلیکیشن میکرو دیزاینر الکترونیک

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>
مطلب پیشنهادی:  اورلود کردن عملگرهای باینری در ++C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *