اورلود عملگر تخصیص در ++C

می‌توان عملگر تخصیص (=) را همانند دیگر عملگرها اورلود کرد و همانند سازنده کپی (copy constructor) می‌توان از آن برای ایجاد یک شی جدید استفاده کرد.

مثال زیر نحوه اورلود کردن عملگر تخصیص را نشان می‌دهد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class Distance {
  private:
   int feet;       // 0 to infinite
   int inches;      // 0 to 12
   
  public:
   // required constructors
   Distance() {
     feet = 0;
     inches = 0;
   }
   Distance(int f, int i) {
     feet = f;
     inches = i;
   }
   void operator = (const Distance &D ) { 
     feet = D.feet;
     inches = D.inches;
   }
   
   // method to display distance
   void displayDistance() {
     cout << "F: " << feet << " I:" << inches << endl;
   }
};

int main() {
  Distance D1(11, 10), D2(5, 11);

  cout << "First Distance : "; 
  D1.displayDistance();
  cout << "Second Distance :"; 
  D2.displayDistance();

  // use assignment operator
  D1 = D2;
  cout << "First Distance :"; 
  D1.displayDistance();

  return 0;
}

با اجرای کد فوق، خروجی زیر حاصل می‌شود.

First Distance : F: 11 I:10
Second Distance :F: 5 I:11
First Distance :F: 5 I:11

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>
مطلب پیشنهادی:  انواع متغیر در ++C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *