کارشناس الکترونیک کد نویسی FPGA

  • پروژه‌ای
  • اصفهان
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

وبسایت شركت دیده ‌پرداز صبا

ماشین بینایی، پردازش سیگنال و تصویر، الكترونیك دیجیتال

توانایی های مورد نیاز

  • انجام پروژه کد نویسی FPGA
  • کارشناس الکترونیک مسلط به زبان برنامه نویسی VHDL یا Verilog
  • مهارت کار با نرم افزار vivado و راه اندازی microblaze

ساعت کاری قابل انعطاف